Page 8 - MU Színház műsorfüzet - 2020 szeptember
P. 8

Az AlgoritMuS                           bemutató         fantasztikus-tudományos színházművészeti esemény két dataista részben

                    k2 Színház
               Benkó&Fábián&Nadine™&Vinnai&zságer-Varga


    színház Örömmel jelentjük be, hogy az algoritmusok  A cSElEkménynEk láTSzó FolyAmAT
                           réSzTvEvőI_Borsányi Dániel, formán
     már nem csupán az adatrögzítők és a pénz-
                           Bálint, GyönGy ZsuZsa, Király Dániel,
     tárosok munkáját kaparintják meg. Immár
     rajtunk, színházi embereken a sor, hogy fel- naDine™, Piti emőKe
                           Az AlgorITmuS kInézETén dolgozTAk_
     áldoztassunk a modern technika digitális   HorvátH Jenny, naDine™, sZaKács ferenc
     oltárán. Félretéve a tréfát. A k2 Színház 2020  Az AlgorITmuS zEnéjéT léTrEhozTA_
     januárjában elnyerte a European Institute  naDine™, ZsáGer-varGa áKos
     of Artificial Intelligence Technology (EIAIT)  Az AlgorITmuS ForráSkódjáT
                           mEgAlkoTTák_BenKó Bence, fáBián Péter,
     elnevezésű intézet által kiírt pályázatot,  naDine™, vinnai anDrás
     amelynek célja, hogy bemutassa a mestersé-
     ges intelligenciában rejlő társadalomformáló
     potenciált.
     \\\
     Együttműködő partnerek_MU Színház, Dumaszínház, k2 Színház,
     Nemzeti Kulturális Alap, European Institute of Artificial Intelligence
     Technology


                  09\18, 19/  p, szo \20h
                   SZínHáZTErEM / 100' / 14+
       jegyár_3000 Ft, diák-, nyugdíjas jegy, XI. kerületi lakos kedvezmény_2500 Ft, támogatói jegy_4000 Ft
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13