Page 2 - MU Színház műsorfüzet - 2020 szeptember
P. 2

Tisztelt Közönségünk!
       2020 március közepén színházunk az ismert okok miatt bezárásra
       kényszerült. Az azóta eltelt hónapok során folyamatosan azon dolgoztunk,
       hogy amint lehetőségünk nyílik, ugyanúgy folytassuk működésünket,
       ahogy a járvány kitörése előtt tettük. Örömmel értesítjük Önöket, hogy
       szeptember 18-tól megkezdjük a 20/2021-es évadot.
       Az új évadban alapvető fontosságú lesz számunkra az Önök biztonsága!
       Ezért még fokozottabban ügyelünk majd színházunk tisztaságára,
       a higiéniai előírások, szükség esetén a távolságtartási szabályok betar-
       tására és a járvány elleni védekezés feltételeinek széleskörű biztosítására.
       Ez esetleges új szabályok bevezetését, eddigi színházlátogatási szoká-
       saink megváltozását is jelentheti, ezért mindenkitől nyitottságot és
       türelmet kérünk: minden ilyen jellegű intézkedés az Önök nagyobb bizton-
       ságát szolgálja.
       Hiszünk benne, - és a visszajelzésekből is arra következtethetünk, - hogy
       a munkánkra szükség van, és hogy ebben a bizonytalan időszakban a mű-
       vészet, a színház, a tartalmas és impulzív közösségi élmények kiemelt
       szerepet tölthetnek be életminőségünk javításában.

       Ennek szellemében és nagy lelkesedéssel kezdjük el a 2020/21-es éva-
       dunkat!

       A kényszerű szünet alatt rengeteg új ötlettel és tervvel is gazdagodtunk,
       reményeink szerint tehát egy nagyon izgalmas, sokrétű programokat
   1   2   3   4   5   6   7