Page 10 - MU Színház műsorfüzet - 2020 szeptember
P. 10

Héttörpe                         bemutató

                   Makra Viktória
    színház A héttörpe mélységesen mély fájdalommal    ElőAdók-AlkoTók_Boros áDám, GyörGy
                           Zoltán DáviD, KaPitány Dorottya, Kemény
     és megrendüléssel, magán kívül tudatja,
                           roZália, sZaBó veroniKa, várnai BaláZs
     hogy hófehérkének bőre fehér volt, mint
     a hó, haja fekete volt, mint az ében, szája vö-   bábTErvEző_remsey DáviD
                           zEnESzErző_várnai BaláZs
     rös volt, mint a vér. A ravatal a kőrösy józsef  FényTErvEző_DéZsi Kata
     utca 17-ben lesz. várunk minden családtagot,  jElmEz- éS díSzlETTErvEző_misKu Dóra
     rokont, jó és rossz ismerőst. mindenkit, aki  hAng_csernovsZKy márton
     szerette és azt is, aki gyűlölte.      drAmATurg_Kovács BlanKa
                           produkcIóS ASSzISzTEnS_BaloGH ZsuZsanna
     \\\                     rEndEző_maKra viKtória
     A produkció a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett
     és támogatott Staféta program keretében, az Emberi Erőforrások
     Minisztériuma további támogatásával kiegészülve valósult meg.
     Támogatók_Budapest Főváros Önkormányzata, Emberi Erőforrások
     Minisztériuma, Füge Produkció, Staféta, SÍN Művészeti Központ       Emberi Erőforrások
       Minisztériuma

                  09\25, 26/  p, szo \20h
                   SZínHáZTErEM / 80' / 16+

       jegyár_2500 Ft, diák-, nyugdíjas jegy, XI. kerületi lakos kedvezmény_2000 Ft, támogatói jegy_4000 Ft
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15