Page 8 - MU Színház műsorfüzet - 2020 május
P. 8

mutatom meg, hogy miért is látjuk gyönyörűnek, rendkívül érdekesnek
      05\12/ \20h                      a női testet, úgy, hogy maga a testiség mégse azonosuljon a szexuali-
         k
    tánc / sZínháZterem / 40'+40'               tással. A női test szépségének árnyalt bemutatásában stadler Ferenc
      dupla előadÁs                    fénytervező munkája segít.” kiss róbert
      jegyár_2200 Ft
     diák-, nyugdíjas jegy_1800 Ft              szErEPlők_Wéninger dalma, takÁcs zsófia
   Xi. kerületi lakos kedvezmény_1800 Ft           zEnE_mÁdi lÁszló
     támogatói jegy_4000 Ft                 Fény, vizuál_stadler ferenc, szabó dÁniel
      férőhely_110 fő                   korEográFus_kiss róbert
                                 MEnTorok_duda éVa, nemes zsófia, kulcsÁr noémi
           bemutató
                                 Thury Zita
                                 \ reset (munkacím) (18+)
   IZp-estek
   Fókuszban a fiatal alkotóművészek – Mozgásban az Imre Zoltán Program! A Reset című összművészeti előadás a kortárstánc, próza és
                                 videóművészet fúzióján keresztül közelít jelenünk egyik meghatá-
                                 rozó problémájához, a klímaváltozáshoz. Természeti katasztrófa
   Kiss Róbert                        közeleg, de az emberi természet mintha nem lenne hajlandó változni.
                                 Az előadás napjaink hedonista, pazarló életformájának nemcsak
   \ the second sex (18+)                   következményeit - környezetünkre és embertársainkra kifejtett
   Simone de Beauvoir azonos című könyve alapján       hatásait - hanem az okát is vizsgálja, ami az egyén boldogságra
                                 való törekvése.
   A mű 1949-ben jelent meg, két kötetben. Alapvetően filozófiai
   mű, mely a mai napig nem vesztette érvényét. simone, a korabeli  Hogyan vetkőzhetjük le szokásainkat, berögződéseinket, és miképp tudunk alkalmaz-
   filozófiai irányzat, egzisztencialista fenomenológia egyik képviselője,  kodni? Mikről kell lemondanunk, milyen áldozatokat kell hoznunk? Valóban olyan nagy
                                 áldozatok ezek? Miért nehezebb önállóan cselekedni, mint kontroll alatt tenni, ha a cél
   munkásságát továbbá erős Marxista behatás jellemzi. A műben  és az eszköz is ugyanaz?
   a biológiai, történettudományi, antropológia, pszichológiai kutatásait
   felhasználva írja le a nők sorsát. A darabban két táncosnő mutatja  Táncos-AlkoTók_tóth laura, VÁth mÁté
   meg Beauvoir elméleti leírásának pontjait.         drAMATurg_iVanyos ambrus
                                 zEnE_Vörös Ákos
                                 vidEó_csizmadia bendegúz
   „Az előadás egyik fő szálának kérdésköre, hogyan látja saját  láTvány_gyöngy orsolya
   magát a nő és mi az, amit elvárnak tőle. Ezen elvárások kulturális  rEndEző-korEográFus_thury zita
   különbözőségei és az ezeknek való megfelelési vágy foglalkoztatnak   MEnTor_téri gÁspÁr
   leginkább, továbbá az, hogy egy nő, mennyire tud/ akar ezeknek meg- \\\
   felelni, egy modern világban. izgalmas egyéni mozgásokon keresztül  Támogatók_Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Program, SÍN Művészeti Központ, Műhely Alapítvány
                                 A produkciók a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Programjának támogatásával jött létre.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13