Page 6 - MU Színház műsorfüzet - 2020 május
P. 6

kerülő, a közösségi játékra, aktivitásra építő foglalkozás hetente
    05\09, 10/ szo., v. \19h                 egyszer. A második állomás 2013-ban a katona József színházzal
   sZínháZ / külső helysZín / 90' / 14+            együtt készített Hátra arc! előadás volt, amely során 60 évesnél
    JEgyvásárlás és gyülEkEzés                idősebb és 22 évesnél fiatalabb civilekkel dolgoztunk együtt.
      A Mu színHázBAn
                                 A programsorozat folytatása a Roseto-projekt volt, ahol drámapeda-
     jegyár egységesen _1500 Ft               gógusok segítségével három generációt képviselő civil közösséggel
     támogatói jegy_4000 Ft                 dolgoztunk tíz hónapon át a szolidaritás és a kirekesztés téma-
       férőhely_80 fő
                                 körében, a bemutató a 2014-es Színházak Éjszakáján volt.
                                 Programsorozatunk következő állomása a tíz hónapon át tartó
           bemutató                  MU, a kultúra szigete projekt volt, amely során színházi nevelési
                                 és közösségi színházi technikákkal a kultúra témáját vizsgáltuk
                                 a szép korú budapesti, és három vidéki épülő közösség közremű-
                                 ködésével. A létrehozott előadásokat A Részvétel Hete rendezvény
                                 keretében mutatták be 2016. április 21-23. között. Ekkor született
   MU Színház                         az Ezüstlakodalom, a budapesti közösségünk előadása, melynek
                                 tantermi verziója is készült. A közösség a 2016/1017-es évadban
   \ Jelenkorunk ’20                     a múltfeldolgozásra fókuszált. saját emlékeikből állítottak össze
                                 előadást az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
                                 kapcsán, Gyerekkorunk ’56 címmel. Felnőttkorunk ’89 című vita színházi
   A Jelenkorunk ’20 a Mu színház hatvanéves kor feletti civilekből  előadásuk pedig az 1989-90-ben Magyarországon lezajlott politikai,
   álló közösségének fórum színházi előadása. Önreflexív vallomás  illetve társadalmi eseményeket vizsgálta.
   megöregedésről, családról, generációs különbségekről, a nyugdí-
   jasok mindennapjairól, az idős kor fizikai és mentális korlátairól. rEndEző, FoglAlkozásvEzETő_sereglei andrÁs
                                 rEndEzőAssziszTEns_sztripszky hanna
   A trilógia befejező része a múltfeldolgozást középpontba helyező  ProJEkTvEzETő_erős balÁzs
   közösségi színházi előadásokat (Gyerekkorunk ’56, Felnőttkorunk ’89)  részTvEvő-AlkoTók_fullÁr gyula, gÁrdos mari, horVÁth lÁszló, horVÁth
   követően a jelenre fókuszál.                lÁszlóné Jutka, Jenes eszter, kabai erzsébet, kaposVÁri mari, kiss kÁroly,
                                 koVÁcs zoltÁnné Ági, ladÁnyi zsóka, radVÁnszki katalin, rozVÁczy Judit,
                                 still tamÁsné anni, terék kati, Velancsics gabriella
   a mu színház 60+ civil közössége
   Magyarországon rendhagyó módon 60-90 év közötti civilek hoznak
   létre közösségi színházi előadásokat a Mu színházban. korukat
   meghazudtoló aktivitással alkotják meg a produkciókat, amelyeket
   több hónapos, összetett próbafolyamat, közös kutatás előz meg.
   A programsorozat 2012. márciusában indult el a Mu színházban
   a Táncórák idősebbeknek táncórával, amely máig megrendezésre
                                 \\\
                                 Támogató_Nemzeti Kulturális Alap
                                 Az előadás forgalmazását a Summa Artium támogatta.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11